Classes de natació                                     Nota: les extraescolars només són per a membres de l'AMPA.