Representants

El curs passat es va decidir, juntament amb la direcció de l'escola, el crear la figura del "representant de l'AMPA" a cada classe. La funció dels pares i mares representants de l'AMPA a la classe és facilitar la comunicació entre les famílies del grup de classe amb l'associació de mares i pares.

Aquests són els representants de l'AMPA a cada classe: